Over ons
O&O Legal
KvK 64796124
Contact
Bezoekadres:
O&O Legal
Houtzagerij 1
1251 GK Laren (nh)
Postadres:
O&O Legal
Postbus 421
1250 AK Laren
T. 035 303 13 02 - E. info@oolegal.com

Hoe gaat een ontslagprocedure bij het UWV in zijn werk?

Het Corona tijdperk ligt helaas nog niet achter ons. Sterker nog het aantal besmettingen neemt toe. Gelukkig blijven de ziekenhuisopnames nog wel opvallend laag. Artsen en onderzoekers twijfelen om een duidelijk oorzaak hiervan aan te wijzen.

Economisch gezien is de verwachting dat veel bedrijven in moeilijkheden komen door het aflopen van de steunmaatregelen en de betaalpauzes van banken. Een pro-actieve houding als ondernemer is daarom noodzakelijk. Er geldt immers een nieuwe economisch realiteit en een onderneming vormt geen eilandje alleen in de zee. We vormen met zijn allen een keten.

Wellicht sta jij als werkgever voor een moeilijke beslissing: moet ik gaan reorganiseren om zodoende afscheid te kunnen nemen van personeel? En als het antwoord op deze vraag 'ja' is, hoe verloopt zo'n procedure dan? Ik geef je hier graag inzicht in.

Het verloop van de UWV ontslagprocedure

Advies vragen aan de Ondernemingsraad (OR)
Als je een OR hebt dan ben je verplicht om de OR om advies te vragen over je voorgenomen besluit om tot reorganisatie over te gaan. De OR geeft 'slechts' een advies, maar mocht het advies van de OR negatief zijn dan raad ik je af om de ontslagprocedure bij het UWV op te starten.

In sommige CAO's is opgenomen dat de vakbonden ingelicht moeten worden. Check daarom goed jouw CAO. Wil je binnen drie maanden 20 of meer werknemers ontslaan dan moet je een melding van collectief ontslag doen. Vakbonden willen in dat geval vaak mee praten over een sociaal plan.

Werkgeversportaal van het UWV
Allereerst moet je ervoor zorgen dat je toegang hebt tot het werkgeversportaal van het UWV. Voor een ontslagaanvraag bij het UWV ben je namelijk verplicht om de formulieren van het UWV te gebruiken die je via het werkgeversportaal kan uploaden.

Formulier A
Vul alleen eerst formulier A in en vink in dit formulier aan dat je graag 14 dagen uitstel wil. Deel A bevat de administratieve gegevens van werknemer en werkgever. Reden om deel A vast in te dienen is om te voorkomen dat jouw werknemer de ontslagaanvraag kan frustreren door zich ziek te melden. Bij ziekte van een werknemer geldt namelijk een opzegverbod. Dit verbod geldt niet indien de ziekmelding is gedaan nadat de ontslagaanvraag door het UWV is ontvangen.

Toch er gezamenlijk uitkomen?
Nu breekt het moment aan om met je werknemer in gesprek te gaan en hem te informeren over het feit dat je genoodzaakt bent om te reorganiseren. In dit gesprek bespreek je de mogelijkheid om met wederzijds goedvinden de arbeidsrelatie te beëindigen middels een beëindigingsovereenkomst (ook vaststellingsovereenkomst genoemd). Infomeer ook de overige mensen binnen jouw organisatie.In de tussentijd maak de je ontslagaanvraag verder af door het invullen van deel B en deel C.

Kom je er samen uit met jouw werknemer, dan kan je de ontslagaanvraag intrekken. Doe dit pas als de bedenktermijn van 14 dagen is verlopen.
Kom je er niet uit met je werknemer dan loopt de ontslagaanvraag door. Jouw werknemer heeft dan twee weken de tijd om verweer te voeren. Soms volgt er dan nog een tweede schriftelijke ronde.
Nadat over en weer de standpunten zijn gegeven, zijn er twee mogelijkheden:

  1. het UWV verleent toestemming, of
  2. het UWV weigert de toestemming.

Het UWV verleent toestemming
Verleent het UWV toestemming om jouw werknemer te ontslaan dan moet je de arbeidsovereenkomst nog wel formeel opzeggen. Hierbij dien je de opzegtermijn in acht te nemen maar mag je de behandeltijd die het UWV nodig heeft gehad voor de ontslagaanvraag in mindering brengen, mits er meer één maand overblijft. Je bent wel de transitievergoeding verschuldigd. Voor 2020 bedraagt deze maximaal € 83.000,-.

Jouw werknemer kan zich binnen twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd richten tot de kantonrechter met het verzoek om de arbeidsovereenkomst te herstellen of om te beslissen dat jij als werkgever ook nog een billijke vergoeding moet betalen. Hiervoor is wel vereist dat jij als werkgever ernstig verwijtbaat hebt gehandeld of nagelaten.

Vergeet niet dat de wederindiensttredingsvoorwaarde geldt in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wil jij binnen 26 weken na het ontslag iemand inzetten om de vroegere werkzaamheden van jouw werknemer te laten verrichten dan ben je verplicht om deze werkzaamheden eerst aan jouw voormalige werknemer aan te beiden.

Het UWV weigert de toestemming
Als het UWV de toestemming weigert dan blijft jouw werknemer gewoon in dienst. Je kan binnen twee maanden na de beslissing van het UWV je wenden tot de kantonrechter met het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Een goede voorbereiding verhoogd de kans van slagen
Het UWV geeft aan welke stukken je moet overleggen bij de ontslagaanvraag. Het indienen van de aanvraag 'an sich' is niet zo moeilijk. Jouw boekhouder of accountant kan de financiële stukken aanleveren. Echter, om de kans van slagen te vergroten is het van belang dat de aanvraag goed onderbouwd wordt. En daar zit vooral de moeilijkheid. Als ondernemer komt je redelijk veel vrijheid toe bij de bepaling of sprake van een bedrijfseconomische reden. Maar deze vrijheid bestaat niet bij de vaststelling van de ontslagvolgorde (het afspiegelingsbeginsel) en de herplaatsingsverplichting. Hier gelden zeer specifieke arbeidsrechtelijke regels. Laat daarom jouw boekhouder of accountant samen werken met een deskundige op arbeidsrechtelijk gebied.