Over ons
O&O Legal
KvK 64796124
Contact
Bezoekadres:
O&O Legal
Houtzagerij 1
1251 GK Laren (nh)
Postadres:
O&O Legal
Postbus 421
1250 AK Laren
T. 035 303 13 02 - E. info@oolegal.com

Werkgever met 'slapende dienstverbanden'​: wacht niet af maar onderneem actie

Dit jaar telt nog slechts 29 dagen en dan is het alweer 2020. Een nieuw jaar waarin de nodige arbeidsrechtelijke wijzigingen in werking treden.

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat vanaf 1 april 2020 de Wet compensatieregeling transitievergoeding in werking treedt. De reden voor invoering deze wet is om een einde te maken aan het verschijnsel ‘slapende dienstverbanden’. Inmiddels heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de invoering van deze wet meebrengt dat op basis van goed werkgeverschap een slapend dienstverband in beginsel behoort te worden beëindigd als de werknemer dat wenst én de werkgever geen redelijk belang heeft bij voortduring daarvan. Van een dergelijk belang is bijvoorbeeld sprake als er nog reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer zijn.

Maar wat wordt bedoeld met als de werknemer dat wenst? Moet een werknemer eerst ‘piepen’ alvorens de werkgever verplicht is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Of dient een goed werkgever zijn werknemer te informeren over zijn rechtspositie. Dat zou betekenen dat een werkgever de werknemers met een slapend dienstverband actief zal moeten benaderen en aan hen de vraag moet voorleggen of zij een beëindiging van het slapend dienstverband verkiezen boven een voortzetting daarvan. Het is dan wel van belang om dit zo snel als mogelijk te doen om in ieder geval voor het einde van het jaar duidelijkheid van uw werknemer te verkrijgen. Het zal u namelijk ook niet ontgaan zijn dat met de inwerkingtreding van de WAB op 1 januari 2020 de berekening van de hoogte van de transitievergoeding met ingang van die datum verandert. In een aantal gevallen valt de transitievergoeding na 1 januari 2020 beduidend lager uit. Wacht een werkgever af en wordt de arbeidsovereenkomst pas na 1 januari 2020 beëindigd dat zal het UWV slechts de transitievergoeding vergoeden zoals die geldt per datum ontslag (in 2020) terwijl de werknemer recht heeft op een transitievergoeding zoals die gold per einde wachttijd en dus vóór 1 januari 2020. Hierdoor wordt een deel van de betaalde transitievergoeding niet vergoed door het UWV. Wacht daarom niet af tot uw werknemer ‘piept’ maar onderneem zelf actie.